Author: Július Lenko

Among the trees sky-blue pond
with racing white ducks
and close by
a green lizard on a tree stump.
What country am I in?
I am sending it to you on a postcard.
Come, come immediately.
Arrive with the first rain,
you'll find me by a heart carved in stone.

Come before
it turns into a scar. 
Pomedzi stromy vidno belasý rybník,
na ňom preteky bielych kačíc
a celkom blízko
peň stromu so zelenou jaštericou.
V akej som krajine?
Posielam ti ju na pohľadnici.
Príď, ihneď príď.
Prileť s prvým dažďom,
nájdeš ma po srdci, vytesanom v kameni.

Príď prv,
kým na jazvu sa premení. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s