Your gifts / Čo si mi dala

Author: Pavel Bunčák

I sang a song for you:
Flower gives out its scent, withers.
I taught you how to get old
sensibly and stealthily,
how to reminisce 
without memories,
how ghosts grow up 
and sweet sighs 
turn into wrinkles.  
Zaspieval som ti pieseň:
Kvet rozvonia sa, zvädne.
Učil som ťa, ako sa starne
múdro a nebadane,
ako sa spomína,
keď nemáš na čo,
ako vyrastajú prízraky
a zo sladkých vzdychov
vrásky.

Bridge / Most

Author: Juraj Andričík

We lived our lives
like river banks.
Each a hair further apart
by every step
leading to the sea.

You were afraid
that one day
you won't see as far as my shore.

I reasoned with you:
where the banks touch
river runs dry.

You have built a bridge.
Tak sme svoj život žili 
ako brehy rieky.
Tie na každom kroku
o vlások širšie
idú do mora.

Bála si sa,
že jedného dňa
na môj breh nedovidíš.

Prevrával som ťa:
kde sa brehy stretnú,
rieka vysychá.

Postavila si most.