Bridge / Most

Author: Juraj Andričík

We lived our lives
like river banks.
Each a hair further apart
by every step
leading to the sea.

You were afraid
that one day
you won't see as far as my shore.

I reasoned with you:
where the banks touch
river runs dry.

You have built a bridge.
Tak sme svoj život žili 
ako brehy rieky.
Tie na každom kroku
o vlások širšie
idú do mora.

Bála si sa,
že jedného dňa
na môj breh nedovidíš.

Prevrával som ťa:
kde sa brehy stretnú,
rieka vysychá.

Postavila si most.